about1about2

POLET


Drugu polovinu šezdesetih godina prošlog veka u Jugoslaviji obeležio je pokušaj velike privredne reforme, odnosno odlučnog i odlučujućeg uvođenja tržišta u socijalističku ekonomiju. Promene u privrednom sistemu dovele su do prave revolucije u odnosu privrede prema potrošačima. Preduzeća i banke počinju da se bore za svoju poziciju na tržištu, tražeći svoj prostor u javnosti. Uspostavljanje nove tržišne ekonomija iznedrilo je i novu estetiku.

Polet je projekat koji je osmisljen da kroz bogatu vizuelnu građu – novinske oglase iz nedeljnika “Ekonomska politika” objavljene u periodu od 1969. do 1980.godine – prikaze svežinu i entuzujazam koji je u tom periodu vladao ne samo na polju dizajna, već i na

širem društvenom planu.

Projekat POLET je zamisljen da na jedinstven način okuplja i objedini predstavnike kreativne industrije: dizajnere, ilustratore, vizuelne umetnike, medije, predstavnike marketinških agencija, teroretičare i privredu. Ima istorijsko-umetnički značaj, jer pruža uvid u istorijski kontinuitet marketinga i vizuelnih komunikacija i predstavlja svojevrsnu antologiju jednog vremena.

Ovakav uvid u istorijski kontinuitet u oblasti marketinga i vizuelnih komunikacija je koristan resurs za dalja sociološka, kulturološka i ekonomska istraživanja i ističe dobre primere iz prošlosti, podstiče kreativnost, edukuje javnost i osnažuje kreativne regionalne veze.


O nedeljniku „Ekonomska politika”


Prvi broj nedeljnika „Ekonomska politika” (EP) izašao je 4. aprila 1952. godine. Rukovodstvo Jugoslavije uviđa probleme u funkcionisanju ekonomije i rešava da kroz odškrinuta vrata u ekonomiju jednopartijske države uvuče ekonomski liberalizam. Od tada “Ekonomska politika” postaje avangarda reformi i glasni zagovornik tržišne ekonomije. Stiče veliki ugled u zemlji, ali i van nje, posebno na zapadu. List na svom primeru dokazuje ozbiljnost stavova redakcije – prva se odriče državnih dotacija i izdržava na tržištu. Ne prodaje se na kioscima, ali je menadžment svakog od reklama.

Godine 1969, kao jedan od prvih magazina u SFRJ EP prelazi na magazinski format i štampu u boji (korice i reklame).

U likovno-tehničkoj redakciji tada su radili Dušan Petričić,Tomislav Peternek, Predrag Koraksić Corax, Bora Kolarević, Branko Turin, Milan Janković, Vojislav Perović, Ranko Grubač, Jelena Jovanović, Nenad Krstić. Početkom dvehiljaditih “Ekonomska politika” se tiho ugasila.


Kako je nastao polet


Za oglase iz Ekonomske politike saznali smo potpuno slučajno. Ovaj raritetan materijal doneo nam je
Mijat Lakićević, kako bismo ga fotografisali za potrebe njegove knjige ISPRED VREMENA 1963–1973. –
Sudbonosna decenija, uspon i pad srpskih liberala, uzroci i posledice, od tada do naših dana, kroz prizmu
„Ekonomske politike“, novina kakvih više nema.

Za oglase iz Ekonomske politike saznali smo potpuno slučajno. Ovaj raritetan materijal doneo nam je
Mijat Lakićević, kako bismo ga fotografisali za potrebe njegove knjige ISPRED VREMENA 1963–1973. –
Sudbonosna decenija, uspon i pad srpskih liberala, uzroci i posledice, od tada do naših dana, kroz prizmu
„Ekonomske politike“, novina kakvih više nema.


PRODUKCIJA PROJEKTA


Producent
Metaklinika

Autorski tim
Metaklinika, Mijat Lakićević, Petokraka

Umetnička direkcija
Nenad Trifunović, Lazar Bodroža

Koordinator
Višnja Milošević

Dizajn izložbe
Nenad Trifunović, Aleksa Bijelović,
Milica Maksimović

Sistematizacija i arhiviranje
Višnja Milošević, Ana Makragić

Saradnici
Marko Matović, Milan Maksimović, Vladimir Radović, Aleksandra Stojanović, Ivan Kostić, Dušan Jurić

Web developer
Andreja Sokolović

Odnosi sa javnošcu
Bojana Ljubišić

Projekat je podržao
NIS a.d. Novi Sad

Partneri izložbe
Cultural Centre of Novi Sad
Cultural Centre of Belgrade


CREDITS


Za više od godinu i po dana, koliko smo radili na ovom projektu, veliki broj ljudi uložio je svoj entuzijazam i trud kako bi se „Polet” ostvario. Hvala na neprocenjivoj pomoći Mijatu Lakićeviću, Svetlani Gavrilović, Branislavu Dimitrijeviću, Vladimiru Čehu, Miji David i ekipi iz Kulturnog centra Beograd, Borutu Vildu, Vandi Kučera,

Marku Radenkoviću, Aleksandri Sekulić, Tomislavu Peterneku. Hvala kompanijama i autorima čiji su oglasi predstavljeni na ovoj izložbi. Posebnu zahvalnost dugujemo kompaniji NIS a.d. koja je prepoznala značaj i potencijal ovog projekta i podržala njegovu realizaciju.


Projekat je podržao
Partneri na projketu
Medijska podrška